Velkommen!

Psykolog Janne Langkilde Rosenbeck, psykologisk praksis i Midtjylland, speciale i autisme, autismerelaterede diagnoser, ADHD og CP. Indenfor disse områder tilbydes bl.a. behandling af angst, selvskade, depression og adfærdsproblematikker. Til personalegrupper, forældre og pårørende tilbydes supervision, undervisning og vejledning i forhold til specialpædagogik og handicapforståelse.

Derudover tilbyder klinikken psykologisk behandling i forhold til akut opståede kriser eller livskriser, som fylder i hverdagen til børn, unge og voksne.

Vær venligst opmærksom på at jeg ikke er en del af Sygesikringen, hvilket betyder, at du ikke kan få tilskud til behandling via Sygesikringen hos mig. Undersøg evt. hos dit forsikringsselskab eller hos din sagsbehandler, hvorvidt de vil afholde udgiften. Er du medlem af sygesikringen “danmark” kan der gives tilskud derfra.