Kurser

Skoleledere, se her!

Er der et eller flere børn på din skole, der har autisme eller ADHD tilbydes nu mini-kurser til lærere og det pædagogiske personale omkring barnet. Der er tale om en generel introduktion til diagnoseforståelse med plads til at arbejde med en specifik case (er barnet navngivet sker det udelukkende efter indhentet samtykke fra forældre).

Grundkurser i autisme og ADHD

Vi skal omkring temaerne:

Hvad er autisme / ADHD og hvordan kan vi forstå diagnoserne? Hvad skal vi være særligt opmærksomme på i det pædagogiske og didaktiske arbejde med barnet? Pædagogiske redskaber?

Har deltagerne efterfølgende behov for at arbejde mere indgående med enkeltcases kan dette ske ved vejledning / supervision på nærmere aftalt tidspunkt.

 

Forældrearrangementer!

En vigtig forudsætning for, at inklusion kan lykkes er skolens forældregruppe. Jeg kommer gerne ud til forældremøder og taler om børn med diagnoser, det vigtige forældresamarbejde, diagnose set fra et forældreperspektiv, og hvordan forældregruppen kan være med til at understøtte klassens trivsel så alle børn – også barnet med en diagnose – kan indgå i fællesskabet.

Pris: 3000 kr. plus moms / plus kørsel / 2 timer.

Kontakt for nærmere aftale, så programmet  kan skræddersyes din skoles behov.

 

Tidligere afholdte kurser:

Jeg har en lang rækker kurser bag mig – overskrifterne har bl.a. været:

Autisme og angst. Handicapforståelse. At tale med børn med autisme. At tale med børn om at have en diagnose. Legens betydning for den sociale udvikling. Når børn angriber – den voksne oplever sig som den krænkede. ADHD i billeder. ADHD fra et forældreperspektiv. Det vigtige og udvidede skole-hjem samarbejde. Gennemgribende udviklingsforstyrrelser. At teste børn med særlige behov. Samt kurser og undervisning i mit eget materiale Detect & Destroy.

Du er velkommen til at kontakte mig såfremt du har et specifikt ønske omkring emne og indhold for en kursusdag, så vi sammen kan målrette det din arbejdsplads.

Kurser op til 10 deltagere kan afvikles i klinikken i Bryggergade 6, Herning. Ved større kurser og undervisning er rekvirent ansvarlig for at stille lokale til rådighed.