Ydelser

  • Individuel samtale med børn/unge (op til 18 år) (45 min): 990 kr.
  • Individuel samtale med voksne (50 min): 990 kr.
  • Rådgivende samtaler med familier (50 min): 990 kr.
  • Rådgivning til skoler og institutioner (90 min): 2000 kr. (ved udarbejdelse af skriftlig rapport påregnes ekstra tillæg)
  • Supervision, individuelt (60 min): 1200 kr. (for psykologer også med henblik på autorisation)
  • Supervision, grupper (op til 6 pers.) (60 min): 2000 kr. (for psykologer også med henblik på autorisation)
  • Detect & Destroy – materiale: 1200 kr. plus forsendelse
  • Kursus, hel dag (kl 9-15.30): 12.000 kr.
  • Kursus, halv dag eller timer: efter aftale   (se i øvrigt under fanen: kurser)

*ved alle ydelser påregnes kørsel såfremt jeg skal komme til jer. 500 kr./t. plus statens gældende kørselstakst (3,70 kr./km.). Mindre kurser samt samtaler foregår som udgangspunkt i min klinik.

*priser på undervisning/kurser/supervision er excl. moms. Supervision til psykologer med henblik på autorisation er dog momsfritaget.

Afbud: Afbud gives i god tid og senest kl. 16 dagen forud for vores aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud må påregnes opkrævning af gældende takst.

 

Angst behandling til børn (også behandling til børn med Autisme):

Behandlingen tager udgangspunkt i Cool Kids (særligt tilpasset børn med AST). Der er tale om individuelle samtaler som foregår over 10 gange. Én eller begge forældre deltager hver gang, således at det er muligt for forældrene at støtte og coache barnet hjemme mellem samtalerne samt efter forløbet. Endvidere at forældrene bliver opmærksomme på, hvorledes de selv kan være med til at opretholde en uhensigtsmæssige adfærd. Vi starter med screening for angst samt afslutter med dermed. Temaer der indgår i forløbet: Undervisning i angst. Sammenhæng mellem tanker, følelser og adfærd. At måle og registrere angst følelser. Katastrofetanker, realistisk tænkning og hjælpetanker. Metoder til at overvinde utryghed og bekymring. Afslapning og åndedrætsøvelser. Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier.

Dyreassisteret terapi

Min hund, Sofie, er af og til med i klinikken. Hun giver børn og unge en ro, samt er opmærksom på deres signaler, hvilket bidrager positivt til samtalen. Med Sofie kan vi øve at være tydelig i kommunikation, at forstærke signaler samt vi bruger hende aktivt til at reducere angst.

Sofie